bike

Electric Kombi bike

Yuba long-tail bike KOMBI equipped with Tongsheng TSDZ2 motor. Update TSDZ2 with an open-source e-bike firmware. Modified Kombi foot-pods to trail another bike.